Pokušajte da spavate na lijevoj strani što je prije moguće.